Het Kopgebouw, ook bekend als ‘Amsterdam City Harbour Hotel’ huisvest een interessante mix van hotel, serviced apartments en een haven. Het hotel bestaat uit 245 hotelkamers, circa 85 serviced apartments en een haven met circa 200 ligplaatsen. De haven is reeds in gebruik. De oplevering van het gebouw is gepland voor medio 2019.

Foto's

In het plangebied rondom de Th.K. Van Lohuizenlaan komen wonen en werken, klein- en grootschaligheid samen
Lees meer

Pers bericht

VOF Kopgebouw Entrepot sluit huurovereenkomsten met Novum en Yays voor de Amsterdam City Harbour Hotel locatie.
Lees verder