Omgeving

Beschrijving openbare ruimte

De toegang tot het opgetilde maaiveld onder het gebouw bevindt zich aan de westzijde. Hier is zowel de toegang tot de parkeergarage als ook de hellingbaan voor de voetgangers. Door de toegang aan deze zijde te situeren, rijst het gebouw, gezien vanaf de Van Lohuizenlaan, letterlijk uit de groenzone op.

Vanaf het opgetilde plein is er een prachtig uitzicht over het water en de jachthaven. Tussen het plein en de jachthaven is een ruimtelijke koppeling gemaakt in de vorm van een ruwe houten vloer. Deze loopt vanuit de horeca en het jachthavenkantoor over de kade naar het drijvende terras en de toegang tot de steigers.

De toegang tot de verschillende functies en gebouwdelen is op het plein gesitueerd. Gebouw en plein vormen gezamenlijk één publiek toegankelijk geheel.

De afwerking van het maaiveld zal in basis uit natuursteen bestaan. Hier doorheen lopen de ruwe houten banen voor de koppeling met de jachthaven. De kade krijgt een ruwe, industriële afwerking van stelcon platen.